DRUKUJ
2020-01-24

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działania Instytutu jest:

  • prowadzenie prac badawczych w zakresie: systematyki ewolucyjnej, biogeografii, geobotaniki roślin i grzybów, ekologii oraz paleobotaniki;
  • wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;
  • kształcenie pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów o wysokich kwalifikacjach w dyscyplinie biologia, w zakresie botaniki i nauk pokrewnych;
  • współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi, towarzystwami naukowymi i innymi instytucjami, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
  • rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi;
  • przekazywanie wyników prac naukowych do praktyki oraz upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy w zakresie botaniki i nauk pokrewnych;
  • wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Akademii.

Uprawnienia IB PAN

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk posiada uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych:

  • doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne;
  • doktor habilitowany nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.